/Files/images/gsh.jpeg

План заходів

з проведення атестації педагогічних працівників

у 2017 - 2018 навчальному році

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Видання наказу «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу»

18.09.2017

Непомнєща О.Г.

2.

Ознайомлення працівників з наказом «Про створення атестаційної та затвердження її складу»

18.09.2017р.

Матущенко Ю.М.

3.

Проведення заходів з вивчення у трудовому колективі Типового положення про атестацію педагогічних працівників

жовтень-листо- пад 2017 р.

Сосідка В.І.

4.

Складання та направлення до атеста-ційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації

до 10.10.2017 р.

Непомнєща О.Г.

5.

Прийом атестаційною комісією заяв від педагогічних працівників про проходжен­ня позачергової атестації або про пере­несення терміну чергової атестації, по­дань керівника та педагогічної ради навчального закладу

до 10.10.2017 р.

Матущенко Ю.М.

6.

Розгляд документів, поданих до атеста-ційної комісії, затвердження списку педагогічних працівників, які атестуватимуться

до 20.10.2017 р.

Сосідка В.І.

Перепелка Т.О.

7.

Затвердження графіка роботи атестаційної комісії

до 20.10.2017 р.

Сосідка В.І.

8.

Ознайомлення працівників, які атес­туються, зі списком, планом вивчення їх діяльності та графіком проведення атестації

до 20.10.2017 р.

Матущенко Ю.М.

.

9.

Розгляд заяв про перенесення атестації та прийняття рішень атестаційними комісіями

вересень-березень

2017-2018н. р.

Сосідка В.І.

Матущенко Ю.М.

10.

Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються

згідно з гра­фіком з 20.10.2017р.

до15.03.2018р.

Голова та члени

атестаційної

комісії

11.

Подання до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічного працівника, який атестується

до 01.03.2018р.

Непомнєща О.Г.

12.

Ознайомлення працівника з характеристикою, наданою керівником

з 01.03.2017 р. до 20.03.2018 р.

Матущенко Ю.М.

13.

Підсумкове засідання комісії І рівня

27.03.2018 р.

Сосідка В.І.

14.

Оформлення та видача атестаційних листів

протягом трьох днів після за­сідання атеста­ційної комісії

Сосідка В.І.

Матущенко Ю.М.

15.

Видання наказу за наслідками атестації

протягом п’яти днів після за­сідання атеста-ційної комісії

Непомнєща О.Г.

16.

Узагальнення результатів атестації

травень 2018 р.

Сосідка В.І.

Матущенко Ю.М.

Члени атестаційної

комісії

17.

Розгляд результатів атестації на засіданні педагогічної ради навчального закладу

травень 2018 р.

Непомнєща О.Г.

/Files/images/18010255.jpg

Графік засідання

атестаційної комісії

І засідання 19.09.2017 р.

ІІ засідання 17.10.2017р.

ІІІ засідання 19.12.2017р.

ІV засідання 20.02.2018р.

V засідання 27.03.2018р.

План

роботи атестаційної комісії

КЗ «ЧНСЗШ»

на 2017-2018н.р.

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1

Створення атестаційної комісії. Наказ.

До 20.09.2017

Непомнєща О.Г.

2

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

- Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;

- Планування роботи атестаційної комісії;

- Складання графіку засідання атестаційної комісії.

До 20.09.2017

Сосідка В.І.

3

Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників.

Вересень 2017

Сосідка В.І.

Матущенко Ю.М.

4

Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.

вересень 2017

Сосідка В.І.

Матущенко Ю.М.

5

Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову та позачергову атестацію, подання адміністрації(ради навчального закладу).

20.09-10.10.2017

Матущенко Ю.М.

6

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

- Розгляд заяв, які надійшли до атестаційної комісії.

Атестаційна комісія

7

Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників».

До 20.10.2017

НепомнєщаО.Г.

8

Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації.

До 20.10.2017

Сосідка В.І.

9

Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогами, які атестуються.

До 30.10.2017

Сосідка В.І.

10

Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються(згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації).

Листопад-березень

2017-2018

Члени атестаційної комісії

11

Засідання атестаційної комісії(за потреби).

Листопад-березень

2017-2018

Сосідка В.І.

12

Провести засідання педагогічної ради, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів.

січень 2018

Атестаційна комісія

13

Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, який атестується, педагогічним колективом, учнями, батьками.

лютий 2018

Керівники м/о, члени атестаційної комісії

14

Проведення шкільних методичних об’єднань з розгляду питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх роботи.

березень 2018

Керівники м/о, члени атестаційної комісії

15

Оформлення атестаційних листів.

До 20.03.2018

Сосідка В.І.

16

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень присвоєння(підтвердження) кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів, присвоєння(підтвердження) педагогічних звань, порушення клопотань перед атестаційними комісіями вищого рівня.

квітень 2018

Голова атестаційної комісії, члени атестаційної комісії

17

Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії.

квітень 2018

Матущенко Ю.М.,члени атестаційної комісії

18

Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів.

травень 2018

Сосідка В.І.

19

Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року.

травень 2018

Сосідка В.І

Кiлькiсть переглядiв: 519

Коментарi