• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Група дiтей по пiдготовцi до школи

/Files/images/shgn.png

До уваги батьків!

Витяг з базової програми розвитку дитини дошкільного віку.

Я у світі.

Освітні завдання для молодшого дошкільного віку.

(4-й та 5-й роки життя)

Розвивальні: створювати сприятливі умови для збагачення життєвих вражень дитини про природу, предметна довкілля (близьке й віддалене), різних дорослих та дітей, саму себе як носія тіла, внутрішнього світу та соціально спрямованої поведінки; розширювати особистий досвід, підтримувати прагнення до самодіяльності та творчості; заохочувати до гри, варіювати сюжети ігор, урізноманітнювати ігровий матеріал, учити дотримуватися ігрових правил; вправляти в здійсненні елементарних виробів у довкіллі, надавати комусь/чомусь перевагу, приймати найпростіші відповідальні рішення; розвивати потребу в спілкуванні з однолітками, бажання бути їм приємною та корисною, знаходити у колі однолітків своє домірне місце, радіти належності до дитячого співтовариства, прислухатися до думки товаришів; сприяти усвідомленню дитиною своєї статевої належності та її незмінності, розвивати вміння орієнтуватися в стереотипах жіночої та чоловічої поведінки та виборі статевих ролей; з розумінням ставитися до прояву інтересу до своєї тілесної організації, допомагати ідентифікувати себе з представниками своєї та відрізняти від представників протилежної статі; надавати можливість самоствердитися, відчути радість від успішного досягнення та схвалення дорослого, допомагати орієнтуватися у власних чеснотах і вадах; спонукати доводити розпочате до кінця, досягати поставленої мети, якісно виконувати доручення, формувати елементарні уявлення про права та обов’язки, життєві плани людини.

Виховні: виховувати культуру пізнавальної, ігрової, практичної діяльності, спілкування та слухання; залучити дитину до сприймання творів національної та світової культур; формувати ціннісне ставлення до природи, предметів, художніх творів та видів мистецтва, дорослих та дітей, повагу до представників різних національностей; виховувати терпимість до відмінних від власних уподобань, поглядів, оцінок; формувати моральні якості особистості, пропонувати увазі дитини висококультурні зразки поведінки та діяльності як бажану та соціально прийняту модель; виховувати «почуття порядку», заохочувати до наведення ладу в самій собі, упорядкуванні найближчого предметно-ігрового середовища; сприяти закладанню основ екологічної культури, доцільної поведінки в природі; виховувати самоповагу, здатність відстояти свою гідність, спроможність вчиняти совісно.

Навчальні: збагачувати уявлення молодшого дошкільника про природу (її властивості, якості, стани, явища, різноманітність рослинного та тваринного світу, стан сьогоднішнього довкілля, еколого-доцільну поведінку, природу Космосу); рукотворний світ (предмети найближчого та віддаленого довкілля, ігрові атрибути та матеріали, ігрові правила й рольову поведінку, художні твори – образотворчого, музичного, літературного, театрального мистецтва); світ людей (рідних – знайомих – чужих, дорослих – дітей, чоловіків – жінок, України та інших країн світу, приємних і не дуже); про самого себе (особливості тіло будови, рухову активність, здоров’я та хворобу, думки, переживання, прагнення, плани, права та обов’язки).

/Files/images/DSCN1149.JPG

Завдання основних ліній розвитку

Фізичний розвиток.

М’язові-рухова діяльність:ознайомлювати дитину з чинниками здоров’я; формувати практичні вміння дбати про власне здоров’я, фізичний гарт, безпеку свого організму. Розширювати елементарні уявлення про будову людського тіла. Збагачувати руховий досвід кожної дитини, орієнтуючись на її індивідуальні особливості та можливості. Виховувати наполегливість, витримку, бажання виконувати рухові дії правильно та гарно, діставати від цього задоволення. Викликати інтерес до фізичних вправ, рухливих ігор та вправ з елементами спорту. Сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності. Сприяти встановленню дружніх взаємин з однолітками, виявленню чуйності, доброзичливості та взаємодопомоги, позитивному ставленню до особливостей поведінки дівчаток і хлопчиків.

Предметно-практична діяльність.Виховувати інтерес до трудової діяльності, створення корисного для інших продукту; розуміння того, що людині доводиться працювати не лише тоді, коли вина цього хоче, й незалежно від настрою та бажання; необхідності спрямувати свої зусилля на здобуття конкретного результату, долати перешкоди. Збагачувати знання, вдосконалювати вміння й навички з трудової діяльності: навчати дитину брати посильну участь у створювальній праці, планувати свої дії, користуватися знаряддями та матеріалами, підпорядкувати свої дії меті, свідомо регулювати поведінку, узгоджувати власні дії з діями інших, домагатися високої якості виконання, радіти спільним досягненням.

Завдання

соціально-морального розвитку

Формувати навички організованої поведінки вдома, на вулиці, в дошкільному закладі, громадських місцях; привчати до культурного споживання їжі, користування столовими приборами; догляду за обличчям, волоссям, тілом, використання засобів їх упорядкування; навчати бути уважним до дорослого та його звернень; вітатися, прощатися, вибачатися; дякувати за надану допомогу та увагу; заохочувати бажання поділитися, поступитися місцем, висловити прохання, вживати слова «спасибі», «будьте ласкаві», «вибачте»; формувати в дитини гуманні почуття, елементарні уявлення про доброту, чуйність, товариськість, уважність; спонукати до привітної взаємодії з однолітками, вдосконалювати форми ввічливого звертання до дорослих та однолітків, виховувати прагнення стримано поводитися; навчати називати інших дітей на ім’я, відповідати на їхні запитання; призвичаювати до виконання елементарних обов’язків, відповідальної поведінки; виховувати інтерес до місця проживання (міста, села, країни) та близьких родичів, знайомих; учити відстоювати свої права у взаєминах з однолітками та дорослими; відчувати межу припустимої поведінки, належну дистанцію в стосунках з різними людьми.

Завдання

емоційно-ціннісного розвитку

Збагачувати досвід самостійних виборів, надання переваг, прийняття елементарних рішень та прояву найпростіших форм відповідальності за них перед іншими; вправляти в умінні розпоряджатися собою, конструктивно заповнити вільний час, змістовно його проводити, отримувати від цього задоволення; навчати дитину виробляти елементарні прогностичні оцінки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між її вибором та його наслідками для оточення; виховувати культуру прояву почуттів – приємно вигравати, гідно програвати; виразно виражати своє позитивне ставлення до когось/чогось, стримувати недоброзичливі прояви щодо інших; навчати елементарних форм вербалізації власних переживань, опису свого настрою, стану, аналізу чинників, що їх викликали, передачі їх у малюнку; підтримувати й розвивати почуття самовартісності, життєспроможності; створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини, забезпечувати їй можливість усамітнитися, перепочити від оточення.

Завдання пізнавального розвитку

Загально пізнавальні: сприяти розвитку пізнавальної активності дитини в різних сферах життєдіяльності; вправляти в обстеженні предметів, об’єктів, людей, порівнювати між собою; збагачувати досвід використання сенсорних еталонів; виробляти звичку покладатися на власний досвід у разі виникнення різних проблем; розширювати уявлення, збагачувати враження про предмети, об’єкти природи, людей, явища суспільного життя, самого себе; показувати у доступній формі залежність життя рослинного, тваринного світу та людей від умов зовнішнього середовища; розвивати уявлення про устрій людського житла, предмети домашнього вжитку, господарську діяльність; учити розрізняти колір, форму, фактуру, просторові характеристики об’єктів; формувати узагальнені уявлення про об’єкти конструювання, способи створення цілого з частин, уміння брати до уваги певні умови та вимоги; вправляти в розв’язуванні пізнавальних задач у наочно-дійовій, наочно-образній формах; підтримувати бажання запам’ятовувати невеликі художні твори (вірші, казки, оповідки), відтворювати їх, описувати сюжетні картинки, помічати в них не лише предмети та події, а й відносини між персонажами.

Логіко-математичні.Навчати виділяти загальні ознаки предметів, об’єктів, людей; знаходити подібність і відмінність; систематизувати та групувати їх за різними критеріями; розуміти найпростіші причинні зв’язки між явищами; порівнювати сукупності на основі взаємно однозначної відповідності; розвивати уявлення про рівність – нерівність груп предметів; оперувати поняттями «багато», «мало», «один»; навчати визначати кількість, розрізняти процес лічби та його результат (у межах 5 – 10), порівнювати предмети за довжиною, шириною, товщиною, називати їх форму; розвивати елементарні уявлення про час і простір, причинність та кількість; навчати визначати напрямок руху, положення предметів відносно себе, розрізняти і називати «день – ніч», «ранок – вечір»; учити активно використовувати символічні засоби в різних видах діяльності, вербалізувати свою символіко-моделювальну діяльність. Знати назви та основні властивості геометричних фігур (квадрата, круга, трикутника, кулі, циліндра), порівнювати їх між собою; зіставляти дві множини предметів через перелік чи попарне об’єднання їхніх елементів; утворювати рівність з нерівності; класифікувати предмети за кількістю та множиною; використовувати кількісні й порядкові числівники у межах п’яти; визначати, який з трьох об’єктів є най… (важчим, довшим, вищим, легшим); будувати за одним з параметрів ряд величин, визначати у ряді місце окремого об’єкта.

Завдання мовленнєвого розвитку

Удосконалення слухових відчуттів, розвиток артикуляційних умінь та літературної вимови. Навчати слухати та розуміти казки, інструкції до гри, пропонувати заучувати напам’ять невеликі вірші; учити правильно наголошувати слова: рука – руки – руки, ложка – ложки – ложки; оволодівати різною силою голосу (приговорювання слів тихо, пошепки, голосно); різним темпом мовлення, його інтонаційним багатством (інтонація запитання, здивування, радості, суму, наказу); розвивати відчуття ритмомелодики поетичного твору; літературну вимову; вдосконалювати звуковимову: вправляти в чіткій вимові всіх наголошених голосних та твердих і м’яких приголосних (твердих ч та р у кінці слів, м’якого звука и, кінцевого т у дієслівних формах (ходить, носить, говорить, а не: ходе, носе, говоре), ознайомлення з периферичним артикуляційним апаратом (губи, зуби, язик, піднебіння) та його функціонуванням.

Збагачення словникового запасу. Педагогічна робота спрямовується на щоденне поповнення, активізацію та автоматизацію лексичного запасу дітей з різних сфер життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам».

Завдання художньо-естетичного розвитку

Заохочувати до експериментування та створення простих образів фарбами, фломастерами, матеріалами, що використовуються у нетрадиційних техніках, а також за допомогою глини, пластиліну, готових аплікаційних форм, деталей будівельного конструктора, паперу, природного матеріалу. Вчити вдивлятися в лінії, форми, мазки, плями, силуети у власних творах, знаходити подібність з предметами та явищами, радіти результатам власної роботи та емоційно відгукуватися на твори образотворчого мистецтва.

Розвивати емоційну чутливість; долучати до споглядання краси природи, різноманітних форм і кольорів предметного та соціального довкілля; виховувати

/Files/images/DSCN1143.JPG

Роздягальня групи дітей по підготовці до школи

/Files/images/DSCN1144.JPG

Спальня групи дітей по підготовці до школи

/Files/images/DSCN1145.JPG

/Files/images/DSCN1146.JPG

/Files/images/DSCN1147.JPG

/Files/images/DSCN1148.JPG

/Files/images/14126885601239853552_1.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 24

Коментарi

  • Елена

    2011-12-06 20:19:00

    Узнала много интересной информации... Спасибо!!!...