• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Навчальний процес

/Files/images/bezymyannyy.jpg

вступ

Комунальний заклад „Чортомлицька неповна середня загальноосвітня школа м. Покров Дніпропетровської області” в 2016 – 2017 навчальному році буде здійснювати навчальний процес у 9 класах із загальною кількістю 92 учні у п’ятиденному режимі занять з українською мовою навчання за робочим навчальним планом, складеним на основі:

- для початкової школи:

- для 1 – 4 класів – за Типовим навчальним планом для початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011р. за № 572 із змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014р за № 460 (додаток №2).

для основної школи:

- для 5 – 8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України 03.04.2012 року
№ 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014р. № 664) із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014р за № 1465 (інформаційний збірник МОНмолодьспорт України № 11-12 за 2012р.);

- для 9 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. №66 (додатки №1-4); (інформаційний збірник МОНУ №8 за 2009 р.).

Залишається незмінною загальна тривалість навчального року, що встановлена Законом України «Про загальну середню освіту»: у школі І ступеня – не менше 175 робочих днів, ІІ ступеня – 190 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій, навчальної практики, державної підсумкової атестації учнів).

У школі запроваджено режим навчально-виховного процесу з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, який регулюється розкладом уроків, дзвінків, позакласних заходів. Тривалість уроку у 1 класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-9 класах – 45 хвилин.

Робочий навчальний план включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної складової. Зміст варіативної складової розглядався та конкретизувався з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів на засіданні педагогічної ради школи (протокол №2 від 22.03.2016р.) та на засіданні Ради школи (протокол №2 від 10.03.2016р.).

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної складової

/Files/images/ucheniki_za_partoi-320x320.jpg

ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

варіативна складова використовується для вивчення:

 • курсу за вибором

«Логіка» - 2 – 4 класи (1 год./тиждень), який сприяє розвитку логічного мислення, розвиває сенсорні уміння мислення, уяву, пам'ять, здатність до творчого самовираження.

 • Індивідуальних та групових занять - 1 клас (1 год./тиждень).

ДЛЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

варіативна складова використовується для вивчення:

 • додаткових годин на вивчення предмету «Українська мова»
  – 5, 7, 9 класи (0,5 год./тиждень);
  - 8 клас (1 год./тиждень), які сприяють формуванню національно-свідомої,
  духовно- багатої мовної особистості, яка б вільно володіла засобами рідної мови.
 • Факультативних курсів:
  -«Пізнавальна англійська мова» - 6 клас (0,5 год./тиждень);
  -«Цікава англійська мова. Лінгвістика» - 7 клас (0,5 год./тиждень);
  -«Англійська мова у світі» - 9 клас (0,5 год./тиждень), які спрямовані на реальне оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності та закріплення мовних знань, отриманих у процесі навчання, вміння учнів розуміти англійську мову в різноманітних ситуаціях повсякденного спілкування. Сприяють оволодінню основними граматичними явищами, розвивають здатність слухати, вміти читати, застосовувати вміння в говорінні та аудіюванні.

- «Україна – Європейський Союз» - 8-9 класи (0,5 год./тиждень), які сприяють поглибленню знань учнів з історії європейської інтеграції та участі у ній України, виховують особистісні риси громадянина України, формують загальнолюдські духовні цінності, сприяють ідеям гуманізму та демократизму, взаєморозумінню між народами.

 • Курсів за вибором:

-«Основи соціальних знань» - 5 – 8 класи (0,5 год./тиждень). Сучасні умови існування людини вимагають тісного зв’язку навчання з життям. Програма курсу покликана формувати уміння адаптуватися у суспільстві. Освіта готує сучасну людину, органічно адаптовану до життя. Головне завдання курсу – озброїти учнів знаннями про основні закони суспільства, правила поведінки, сформувати в них розуміння їх важливої ролі в житті суспільства та окремої людини, мотивувати дотримання норм моралі і права, сформувати навички поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях.

- «Здоров’я людини – основа здорового суспільства» 5 – 7 класи (0,5 год./тиждень). Викладання курсу передбачене з метою організації допрофільного навчання. Мета курсу - формування культури здоров’я, усвідомлення дитиною нерозривної єдності світу природи і людини, розуміння причинно-наслідкових зв’язків у навколишньому світі, формування первинних понять про шляхи творення свого здоров’я, початку екологічного світогляду і культури.

Години інваріантної та варіативної складових розподіляються таким чином:

Школа І ступеня:

Інваріантна складова – 96 годин.

Варіативна складова – 4 годин.

Всього – 100 годин.

Школа ІІ ступеня:

Інваріанта складова – 156 годин.

Варіативна складова – 8,5 годин.

Всього – 164,5 годин.

Забезпечення підготовки до школи у групі для дітей дошкільного віку: 30 год.

Комунальний заклад буде здійснювати у 2016-2017н.р. навчальний процес у групі дітей по підготовці до школи - 30 годин на тиждень.

/Files/images/50.png

Кiлькiсть переглядiв: 21

Коментарi